Tygodnik Ekonomiczny: Rozważane są zmiany w OFE

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju stwierdził, że rozważane jest przeniesienie wszystkich środków w OFE na prywatne rachunki emerytalne. W strefie euro doszło do spadku inflacji HICP, a tym samym wzrost cen towarów przemysłowych w Europie pozostanie dalej niski.


Tygodnik Ekonomiczny: Rozważane są zmiany w OFE

Polska

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) Paweł Borys poinformował, że jest rozważane przeniesienie wszystkich środków w Otwartych Funduszach Emerytalnych (OFE), których jest sumarycznie 162 mld PLN, na prywatne rachunki emerytalne. Wcześniej prowadzone były dyskusje na temat ulokowania 25% aktywów funduszy w Funduszu Rezerwy Demograficznej zarządzanym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS). Istnieje duże prawdopodobieństwo, że zmiana ta będzie miała wpływ na POLGBs.

W obecnej wersji o jakiej mówi prezes PFR Paweł Borys fundusze, które będą lokowały aktywa OFE, będą z pewnością zmuszone do zmiany struktury aktywów, które obecnie są w większości akcjami, co doprowadzi do zmniejszenia deficytu. Nie jest wykluczone, że istotną rolę odegra wsparcie strony popytowej rynku długu w Polsce.

Uruchamiane Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą prowadzić fundusze cyklu życia, które będą inwestować część aktywów w państwowe obligacje rządowe. Należy nadmienić, że w 2020 r. ich popyt będzie niewielki.

Wstępne szacunki Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) wskazują, że deficyt sektora general government wyniósł 0,4% PKB za 2018 r. Niższy deficyt niż przewidywany nie odzwierciedla jednak faktycznej poprawy stanu fiskalnego Polski, lecz jedynie różnice pomiędzy unijną i krajową metodologią liczenia długu publicznego i deficytu.

Strefa euro

Doszło do głębszego spadku inflacji HICP w marcu z 1,5% do 1,4%r/r. Również spadek inflacji bazowej był zauważalnie silniejszy niż sugerowały informacje pochodzące z wybranych gospodarek, ponieważ indeks obniżył się do 0,8%r/r., co oznacza spadek o 0,2pp.

Wzrost cen towarów przemysłów w strefie euro pozostaje nadal niski.

Chiny i USA

Przedstawiciele Stanów Zjednoczonych oraz Chińskiej Republiki Ludowej rozwiązali większość spornych tematów, które były związane z porozumieniem handlowym. Najprawdopodobniej negocjacje handlowe dobiegną końca w czerwcu, a więc w okresie czasu przed szczytem G20, który odbędzie się w Japonii. Stany Zjednoczone utrzymają 25% stawki celne dotyczące połowy importowanych towarów. Sama redukcja barier będzie zależna od wywiązywania się ze złożonych obietnic przez stronę chińską.

Informacje na temat efektów rozmów handlowych wpłynęły pozytywnie na azjatyckie aktywa, jednak doprowadziły do osłabienia dolara amerykańskiego.

Chiny

Nastąpiło odbicie nastrojów w usługach, co potwierdza chiński indeks PMI dla sektora usług opracowany przez Caixin i Markit, który odbił z 51,1 do 54,4pkt. Zmiany widoczne w indeksie mogą być wynikiem oczekiwań wobec nowej polityki fiskalnej, którą będzie m.in. obniżka podatków.

Indeks rządowy PMI dla sektora przemysłowego w Chinach wzrósł do 50,5pkt. Główny indeks sporządzony przez Caixin i Markit również zanotował poprawę - indeks główny wzrósł do 50,8pkt. Analizy wskazują na to, że nastąpiły poprawy aktywności zakupowej chińskich przedsiębiorstw oraz portfela zamówień. Zmiany mogą oznaczać nieduże przełożenie na wzrost popytu na dobra z Europy oraz Stanów Zjednoczonych oraz na poprawę koniunktury w Azji.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO