Tygodnik Ekonomiczny: MFW negatywnie o światowym PKB

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował w dół prognozy światowego wzrostu PKB i pesymistycznie ocenił polski deficyt budżetowy. Europejski Bank Centralny jest coraz bardziej zaniepokojony koniunkturą w strefie euro.


Tygodnik Ekonomiczny: MFW negatywnie o światowym PKB

Międzynarodowy Fundusz Walutowy

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MWF) zrewidował prognozy światowego wzrostu PKB w dół. Obniżono szacunek na rok 2019 do 3,3%r/r., a więc doszło do obniżenia aż o 0,4pp. Niższa dynamika wzrostu prognozowana jest w roku 2019 w USA na 2,3%r/r., co oznacza spadek z 2,5%. Analitycy MFW pozostają obecnie częściowo optymistyczni względem gospodarki Chin, dla których prognoza wzrostu została podniesiona o 0,1pp do 6,3%r/r.

Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył także szacunki na 2019 r. dla strefy euro - doszło do obniżenia szacunków z 1,6% do 1,3%r/r. Na rok 2020 szacuje się spadek z 1,7% do 1,5%r/r. Na uwagę zasługuje fakt, że największe rewizje dotyczą Niemiec - MFW prognozuje, że w 2019 r. wzrost PKB będzie o 0,5pp mniejszy niż ten prognozowany w styczniu, czyli 0,8%r/r. Na 2020 r. obniżono szacunek o 0,2pp do 1,4%r/r.

Polska

Międzynarodowy Fundusz Walutowy zrewidował w górę prognozy wzrostu PKB Polski w następnych dwóch latach. Szacunek na 2019 r. został podniesiony do 3,8%r/r. z 3,5%, a na 2020 r. zmiana jest nieduża, gdyż wynosi 3,1%r/r.

Prawdopodobnie dynamika wzrostu w bieżącym roku przekroczy 4%r/r.

MFW uważa, że wzrostowi dynamiki nie powinna w żadnym wypadku towarzyszyć presja inflacyjna, ponieważ Fundusz prognozuje CPI na poziomie 2%r/r. w 2019 r. i 1,9%r/r. w 2020 r. Prognozę tę można uznać za zbyt niską, co może być związane z przyjęcie przez MFW niskiego założenia względem wzrostu cen prądu oraz inflacji bazowej w Polsce.

Według nowych szacunków Międzynarodowego Funduszu Walutowego deficyt budżetowy w Polsce osiągnie poziom 2,2% PKB w 2019 r., w dalszych latach nieznacznie przekroczy próg 3%. Szacunki można jednak uznać za zbyt pesymistyczne, ponieważ obecny poziom wydatków może doprowadzić jedynie na zbliżenie się do poziomu 3% PKB i nie powinien on przekroczyć tego progu. Jedynym ryzykiem dla scenariusza, w którym przekroczony zostałby poziom 3% PKB, jest uruchomienie nowych wydatków budżetowych.

Strefa euro

Posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego (EBC) nie przyniosło nowych informacji o zmianach w polityce monetarnej. Rada Prezesów EBC nadal nie zaprezentowała stanowiska dotyczącego ewentualnych zmian stopy depozytowej Europejskiego Banku Centralnego, a także parametrów nowych operacji TLTRO. Prezes EBC Mario Draghi w trakcie konferencji powiedział, że decyzje zostaną podjęte na jednym z następnych posiedzeń Rady.

Wdrożenie potencjalnych zmian przez Europejski Bank Centralny nastąpi prawdopodobnie dopiero w czerwcu, kiedy podczas posiedzenia zostaną zaprezentowane również nowe projekcje makroekonomiczne banku centralnego.

Europejski Bank Centralny potwierdził też, że dyskusja o zmianie polityki depozytowej wciąg jest na wczesnym etapie. Rada Prezesów EBC planuje umożliwienie europejskim bankom lokowania części środków po stopie wyższej niż depozytowa. Widoczne są obawy EBC o stan koniunktury w strefie euro i o możliwość przedłużenia spowalniania na dłuższy okres czasu.

Francja

Dane dotyczące produkcji we Francji są silne. Dynamika produkcji w przetwórstwie francuskim wzrosła w lutym z 0,8% do 2,8%r/r., a więc powyżej rynkowych prognoz szacowanych na 1%. Głównym powodem zaskoczenia była jednak produkcja pojazdów transportowych, co może być związane z pojedynczymi dużymi zamówieniami Airbusa.

Włochy

Dynamika produkcji przemysłowej we Włoszech zaskoczyła pozytywnie w związku z powrotem na dodatnie poziomy. Indeks wzrósł z -0,8% do 0,9%r/r., co oznacza, że prognozy analityków oczekujących dalszej stagnacji sektora okazały się błędne. Poprawa miała bardziej szerokie spektrum w przeciwieństwie do Francji, jednak nadal wiele sektorów we Włoszech notuje słabe wyniki.

Aktywność gospodarcza we włoskiej gospodarce nadal jest niska i prognozuje się brak wzrostu PKB w 2019 r. Przy tak słabym wzroście można spodziewać się, że dług publiczny Włoch w relacji do PKB będzie dalej rosnąć do nawet 134% w bieżącym roku.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO