Tygodnik Ekonomiczny: Likwidacja OFE obniży deficyt w latach 2020-2021

Rząd Mateusza Morawieckiego zapowiedział likwidację OFE i przedstawił program konwergencji. Indeks PMI composite dla strefy euro spadł w kwietniu poniżej rynkowych oczekiwań, pogorszyły się oceny związane z sektorem usługowym.


Tygodnik Ekonomiczny: Likwidacja OFE obniży deficyt w latach 2020-2021

Polska

Rząd Mateusza Morawieckiego zapowiedział likwidację otwartych funduszy emerytalnych (OFE) i przeniesienie wszystkich zgromadzonych aktywów o łącznej wartości 162 miliardów PLN na:

a) konto ZUS (bez opłaty),

b) indywidualne konta emerytalne (IKE), z czego zostanie pobrana 15% opłata ryczałtowa, gdyż rząd uznaje, iż jest to ekwiwalent PIT jaki byłby pobrany od przyszłych emerytur, jednak problemem jest to, że podatek ma zostać pobrany żeby sfinansować wydatki związane z obietnicami wyborczymi.

Rząd zachęca do wybrania opcji nr 2, która będzie jednocześnie domyślnym rozwiązaniem, gdyż tylko w tym jednym przypadku środki są dziedziczone. Do powodów tych zachęt należy fakt, że dzięki tej opcji budżet otrzyma znaczne dochody z opłaty przejściowej w latach 2020-2021, co pozwoli sfinansować kontynuowaną ekspansję fiskalną, którą analitycy określili jako agresywną.

Najprawdopodobniej większość użytkowników zdecyduje się na opcję, którą jest transfer aktywów do IKE. W ten sposób rząd będzie mógł pozyskać dodatkowe 24 miliardy PLN, które będą rozłożone na lata 2020-2021 po 50%. Transfer przyczyni się do obniżenia deficytu sektora finansów publicznych o około 0,5% PKB - dotyczy obu lat.

Jeżeli scenariusz się potwierdzi, ryzyko przekroczenia unijnego progu 3% PKB w przyszłym roku jest niskie. Zmiany są pozytywne dla rynku długu, gdyż zostaną w ten sposób obniżone potrzeby pożyczkowe rządu.

Środki zgromadzone na aktywach indywidualnych kont emerytalnych będzie można wypłacić jedynie w przypadku osiągnięcia wieku emerytalnego. To odróżnia IKE od standardowych kont emerytalnych.

Dla rynku akcji, z perspektywy rynków finansowych, transfer środków z OFE jest neutralny dla rynku akcji krótkookresowo. Rząd zamierza dodatkowo wprowadzić minimalny limit inwestowania w akcje na poziomie wynoszącym 85% i wielkość ta odpowiada dotychczas posiadanym przez otwarte fundusze emerytalne akcjom polskich i zagranicznych spółek. Co roku limit ten ma być obniżany o 2,5pp.

Rząd Mateusza Morawieckiego przedstawił Wieloletni Plan Finansowy na lata 2019-2022. Deficyt sektora finansów publicznych wyniesie 1,7% PKB w 2019 r. i jest to zgodne z prognozami.

Na rok 2020 planowana jest podwyżka w budżecie w wysokości 0,2% PKB i może być to zaskoczenie, ponieważ analitycy finansowi prognozowali 2,5% PKB deficytu. Bez uwzględniania działań jednorazowych wystąpi najprawdopodobniej sytuacja z deficytem wynoszącym 0,9% PKB.

Planowane są działania doraźne i trwałe, które mają poprawić sytuację budżetową w latach 2020-2021. Do działań trwałych zalicza się ograniczenie dostępności do niższego PIT z wykorzystaniem zawężenia dostępności obniżki tego podatku dla osób, których dochody wynoszą maksymalnie 44 tysiące PLN. Rząd założył też likwidację limitu składek na ZUS w przypadku przekroczenia 30-krotności przeciętnego wynagrodzenia.

Działania wyżej wymienione mają przynieść 7,4 miliarda PLN budżetowi państwa, co ma stanowić 0,4% PKB) w 2020 r.

Do działań doraźnych zalicza się likwidację OFE. Z punktu widzenia metodologii ESA 2010 jest to działanie akceptowalne, które pozwoli obniżyć deficyt w latach 2020-2021. W programie konwergencji rządu znalazły się też inne jednorazowe działania, takie jak sprzedaż prawo do częstotliwości sieci 5G czy emisji CO2.

Działania trwałe i doraźne mają obniżyć deficyt w finansach publicznych przynajmniej o 0,7% PKB.

Sytuacja budżetowa poprawi się w latach 2020-2021, jednak może ulec pogorszeniu w kolejnych latach, gdyż część wpływów budżetowych zniknie. Rząd prawdopodobnie nie wziął pod uwagę możliwego globalnego spowolnienia gospodarczego.

Minister finansów Teresa Czerwińska przedstawiła szczegółowe informacje dotyczące reformy podatku PIT. Rząd ma zamiar wprowadzić niższą stawkę PIT wynoszącą 17% jedynie dla dochodów, które nie przekroczą 42,7 tysięcy PLN. Po przekroczeniu tego progu będzie obowiązywał podatek wynoszący 18%.

Podobne zasady będą dotyczyły zerowego PIT dla osób w wieku do 26 lat. Po przekroczeniu progu 42,7 tysięcy PLN pracownicy będą się rozliczać zgodnie ze standardowym stawkami PIT.

Celem rządu jest wprowadzenie większej progresji podatkowej, by najmniej zarabiający mieli mniejsze obciążenia finansowe, a jednocześnie obniżenie klina podatkowego w celu aktywizacji zawodowej młodych osób.

Dynamika produkcji przemysłowej w Polsce spadła w marcu z 6,9% do 5,6%r/r. Jednak mimo to kształtowała się powyżej mediany rynkowych prognoz, które szacowane były na  4,5%. Jest to silny wynik, jeżeli weźmie się pod uwagę mniejszą liczbę dni roboczych, a także słabsze uczestnictwo energetyki i górnictwa.

W sektorze przetwórstwa wyniki podwyższone zostały przez producentów sprzętu transportowego, szczególnie kolejowego, który zanotował wzrost o 37,2%r/r.

Wysoką aktywność udało się utrzymać sektorom z silnym udziałem eksportu, takim jak produkcja wyrobów z metali (9%), produkcja wyrobów nie-mineralnych surowców metalicznych (14,1%).

Prognozuje się, że dynamika PKB w 1kw 2019 r. spadnie do 4,3%r/r. z 5,3%, pomimo silniejszego wzrostu w przemyśle względem minionego kwartału. Wynikać to będzie z niższej aktywności w sektorach transportowym i budowlanym.

Strefa euro

Wstępny szacunek indeks PMI composite dla strefy euro spadł do 51,3pkt w kwietniu z poziomu 51,6pkt, a więc poniżej oczekiwań rynkowych na poziomie 51,8pkt. Pogorszyły się kolejny raz oceny w sektorach usługach, gdzie subindeks spadł do 52,5pkt.

Bieżące poziomy indeksów PMI wskazują na prawdopodobną stabilizację dynamiki wzrostu PKB w strefie euro na niskim poziomie wynoszącym około 1,1-1,2%r/r. w następnych dwóch kwartałach. Dynamika w 2019 r. będzie najprawdopodobniej obniżona do 1,2%r/r. wobec 1,9% w 2018 r.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO