Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki PKB Polski. Lepsza kondycja strefy euro

Zanotowany został spadek rocznej dynamiki PKB w Polsce. 500+ z mniejszym wpływem na budżety gospodarstw domowych.


Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki PKB Polski. Lepsza kondycja strefy euro

Polska

Zanotowany został, zgodnie ze wstępnymi danymi, spadek rocznej dynamiki do 3,9%r/r. w trzecim kwartale, a więc poniżej konsensusu na poziomie 4,0%r/r. Informacje na temat struktury PKB Polski będą znane dopiero pod koniec listopada.

Najprawdopodobniej czynnikami, od których przede wszystkim zależy wzrost, są wydatki konsumpcyjne, których dynamika prognozowana jest na poziomie 4,3%, a więc podobnie jak w ubiegłym kwartale 2019 r. W przypadku sprzedaży detalicznej widoczne jest, iż nie nastąpił znaczący wzrost wydatków konsumpcyjnych, pomimo tego, że wzrosły świadczenia socjalne. Dane wskazują, iż środki finansowe zostały przeznaczone na oszczędności oraz na bieżącą konsumpcję.

Dla budżetów gospodarstw domowych świadczenie 500+ na pierwsze dziecko miało mniejszy wpływ. Pierwsze świadczenia z lat 2016-2017 były źródłem istotnego zastrzyku gotówki dla większych rodzin. Sam program 500+ na pierwsze dziecko objął przede wszystkim zamożniejsze gospodarstwa domowe, co oznacza, że jedynie nieznacznie wpłynął na podniesienie ich budżetów.

Pomimo gospodarczego spowolnienia w Niemczech dane o polskim eksporcie wskazują, iż może mieć on lekko dodatnią lub neutralną kontrybucję, co jest niezwykłe zarówno dla Polski, jak i dla regionu Europy Środkowo-Wschodniej (CEE) w aktualnym cyklu koniunkturalnym. Wpływ mocnego spowolnienia w niemieckiej gospodarce odbije się jednak na polskiej gospodarce w przypadku strony podażowej PKB, gdzie dynamika produkcji przemysłowej spadła z 4,8% do 3,4%r/r.

Szacuje się, że dynamika inwestycji w trzecim kwartale 2019 r. spadnie do 5,1% z poziomu 9%r/r. Wynika to ze słabych danych pochodzących z sektora budowlanego, co wskazuje na spowolnienie inwestycji infrastrukturalnych w Polsce. Duża niepewność prawa i regulacji oraz ostrzejsza polityka podatkowa stanowią niekorzystne czynniki lokalne wpływające na osłabienie prywatnych inwestycji.

Prognozuje się, iż dynamika roczna PKB w 2019 r. znajdzie się na poziomie 4,1%r/r., a w następnym roku na poziomie 3,4%r/r.

Szacunek inflacji CPI wskazał na wzrost na poziomie wynoszącym 2,5%r/r. w październiku, a więc zgodny z celem Narodowego Banku Polskiego (NBP). Oznacza to, że inflacja bazowa najprawdopodobniej pozostała stabilna na poziomie 2,4%, a jej struktura wskazuje na dalsze wzrosty cen usług, aczkolwiek mniejsze niż te w minionych miesiącach 2019 r.

Biorąc pod uwagę ceny paliw i żywności, możliwy jest spadek indeksu inflacji bazowej CPI do poziomu 2,4%r/r. Jednak należy spodziewać się większego wzrostu CPI w pierwszym kwartale 2020 r.

Rząd Mateusza Morawieckiego przyjął projekt ustaw zakładający podniesienie akcyzy na alkohol i pozostałe używki o 10%. Będzie to miało wpływ na inflację bazową o około 0,2-0,3 pp., gdyż obecny projekt ustawy oznacza, że trajektoria CPI względem planu budżetowego zmieni się o 0,2 pp.

Do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej trafił projekt ustawy znoszącej limit składek do ZUS w wysokości 30-krotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia. Uchwalenie tego projektu dałoby budżetowi państwa 5 miliardów PLN dochodów, co pozwoliłoby osiągnąć zerowy deficyt. Wiadomo obecnie, że przeciwko projektowi jest Porozumienie Jarosława Gowina oraz Senat, który ma możliwość opóźnienia procedowania projektu. Również prezydent Andrzej Duda wyraził swój sprzeciw wobec planowanych zmian w przepisach, co oznacza, iż szanse na uchwalenie projektu ustawy maleją.

Strefa euro

Szacunek PKB w trzecim kwartale strefy euro został zrewidowany do 1,2%r/r., a więc o 0,1 pp. więcej niż we wstępnym odczycie. Oznacza to, iż dynamika wzrostu utrzymała się na poziomie podobnym do tego z minionego kwartału i jest to wynik lepszej aktywności gospodarczej w gospodarkach europejskich we wrześniu oraz rewizji danych dotyczących bilansu handlowego Republiki Federalnej Niemiec.

Prognozuje się, że finalny szacunek inflacji HICP potwierdzi dalszy spadek dynamiki głównego indeksu do 0,7%r/r., a także nieduży wzrost inflacji bazowej do poziomu 1,1%r/r.


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyInformacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO