Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki płac i zatrudnienia w Polsce

W Polsce odnotowano spadek dynamiki płac, spowolnienie w polskim przemyśle oraz pogorszenie sytuacji na rynku pracy.


Tygodnik Ekonomiczny: Spadek dynamiki płac i zatrudnienia w Polsce

Polska

W Polsce nastąpił silny spadek dynamiki w polskiej produkcji przemysłowej. Prognozuje się spadek dynamiki produkcji przemysłowej z 5,6% do 1,0%r/r., czyli poniżej prognoz analityków rynkowych na poziomie 2,5%r/r. Negatywny wpływ będzie mieć chociażby popyt zagraniczny.

Na słaby wynik produkcji przemysłowej mogą też wpłynąć efekty kalendarzowe, które związane są z różnicą dni roboczych. Najprawdopodobniej dynamika spadnie na ujemne poziomy, jednak nie oznacza to załamania, gdyż odbicie nastąpi już w grudniu.

Dynamika wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw w październiku spadła do poziomu 5,9%r/r., a więc poniżej rynkowych prognoz wynoszących 6,2%. Wynika ona między innymi z pogorszenia warunków w przemyśle oraz niektórych usługach. Pomimo rosnącego odsetka firm planujących podwyżki widoczna jest obniżająca się dynamika płac w gospodarce.

Nie jest wykluczone, że firmy potraktowały program Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) jako podwyżkę płac, ponieważ oznacza to konieczność podniesienia płacy o wielkość składki podstawowej, czyli o 1,5%. Przedsiębiorstwa mogą też być zmuszone do wstrzymania podwyżek pod koniec 2019 r. ze względu na to, iż na początku 2020 r. będą musiały ponieść koszty związane z rosnącą płacą minimalną.

Dynamika także zaskoczyła negatywnie, gdyż spadła do 2,5%r/r. Rynkowe prognozy, które wskazywały na jej stabilizację, okazały się błędne. Trend spadkowy tempa zatrudnienia będzie miał miejsce najprawdopodobniej także w ciągu następnych miesięcy, na co wskazują dane dotyczące ofert pracy oraz plany otwierania nowych etatów. Dodatkowo spowolnienie w europejskich gospodarkach, problemy sektorów energochłonnych mają swoją kontrybucję w tym, iż w najbliższym czasie nie dojdzie do odwrócenia negatywnego trendu na rynku.

Główny Urząd Statystyczny (GUS) przedstawił dane dotyczące wyników przedsiębiorstw w pierwszych trzech kwartałach. Okazuje się, że spadła rentowność sprzedaży oraz obrotu netto, a sam wzrost przychodów (6,7%r/r.) był niższy od wzrostu kosztów (7,0%).

Struktura wzrostu dynamiki inwestycji ma charakter zrównoważony. Największy wzrost nastąpił w sektorze energetycznym, gdzie dynamika znalazła się na poziomie 27,8%r/r. Podobne wyniki były widoczne też w innych obszarach gospodarki: transporcie, obsłudze rynku nieruchomości, górnictwie, dostawie mediów.

Prawo i Sprawiedliwość (PiS) wycofało projekt ustawy likwidujący górny limit składek na ZUS, co miało przynieść budżetowi 5 mld PLN w skali roku. Oznacza to, że niezbędna będzie nowelizacja projektu budżetu na 2020 r. Prawdopodobnie Ministerstwo Finansów będzie starało się znaleźć inne źródła finansowania, aby zachować brak deficytu poprzez m.in. zwiększenie deficytu w sektorze ubezpieczeń społecznych. Najprawdopodobniej deficyt sektora finansów publicznych w 2020 r. znajdzie się na poziomie 0,6-0,8% PKB.

Strefa euro

Prognozuje się, że nastąpi niewielki wzrost głównego indeksu PMI dla strefy euro z 50,6 pkt. do 50,9 pkt. Widoczna poprawa będzie wynikać przede wszystkim ze wzrostu subindeksu z 45,9 pkt. do 47,2 pkt., co związane jest m.in. z lepszymi nastrojami w niemieckiej gospodarce.


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyInformacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO