Tygodnik Ekonomiczny: Stopy procentowe bez zmian, inflacja w górę

Prognozy wskazują, że inflacja bazowa przekroczy cel NBP w pierwszym kwartale 2020 r.


Tygodnik Ekonomiczny: Stopy procentowe bez zmian, inflacja w górę

Polska

Jadwiga Emilewicz, szefowa resortu rozwoju, poinformowała, że od nowego roku odmrożeniu ulegną rachunki za energię elektryczną dla gospodarstw domowych, a ceny wzrosną o około 10%. Oznacza to nic innego, jak podwyżkę o około 5% (z uwzględnieniem chociażby opłaty dystrybucyjnej).

Senacka komisja budżetu i finansów publicznych zgłosiła poprawkę, by akcyza na wyroby alkoholowe i tytoniowe w 2020 roku wzrosła o 3 %, a nie o zakładane w nowelizacji uchwalonej przez Sejm 10%. Istnieje duże prawdopodobieństwo, iż Sejm odrzuci propozycję zmian, jednak opóźnienia związane z procedurą legislacyjną mogą wpłynąć na wejście w życie zmian prawnych w lutym 2020 r., a nie, jak zakładano wcześniej, w styczniu.

Prognozuje się, że CPI w pierwszym kwartale 2020 roku osiągnie poziom 3,7%r/r., a więc powyżej górnej granicy celu inflacyjnego Narodowego Banku Polskiego (NBP).

Rada Polityka Pieniężnej (RPP) nadal pozostaje na stanowisku przeciwnym jakimkolwiek zmianom dotyczącym stóp procentowych. Adam Glapiński, prezes NBP, jest zdania, że do końca jego kadencji, czyli do pierwszego kwartału 2022 roku, stopy procentowe nie ulegną zmianom.

W sytuacji gdyby w Polsce średnia inflacja mocno wzrosła znacząco przekraczając cel NBP, należy spodziewać się braku jakichkolwiek zmian w stopach z powodu słabej koniunktury poza granicami Polski oraz łagodną politykę prowadzoną przez inne banki centralne.

Adam Glapiński stwierdził również, że tempo wzrostu PKB w 2020 r. będzie zgodne z projekcją Narodowego Banku Polskiego z listopada 2019 r. i wyniesie 3,6%r/r. Czynnikiem mającym negatywny wpływ jest sytuacja zewnętrzna. Należy jednak spodziewać się gorszego wyniku, gdyż NBP nie ujął spowolnienia krajowych inwestycji i konsumpcji, co spowodowane jest większą stopą oszczędzania gospodarstw domowych oraz słabością inwestycji publicznych, głównie samorządowych.

Szacuje się, że polskie PKB w 2020 roku znajdzie się na poziomie 3,2%r/r. Struktura PKB będzie miała także wpływ na to, jak świadczenia socjalne oddziaływać będą na konsumpcję oraz słabnące inwestycje. Prawdopodobnie zamiast wydatków socjalnych w formie środków finansowych wypłacanych bezpośrednio będą one adresowane na określone wydatki.

W listopadzie doszło do odbicia indeksu PMI z 45,6 pkt. do 46,7 pkt. Widoczne są słabe oceny zamówień krajowych oraz eksportowych, a także bieżącej produkcji.

Niemcy

Niemiecka gospodarka zanotowała dalszy spadek zamówień w przemyśle. Zamówienia spadły w październiku o 0,4%m/m., przy konsensusie, który opierał się na założeniu o wzroście o 0,4%m/m. Popyt z innych państw strefy euro poprawił się, jednak jest to za mało, gdyż doszło do silnego spadku zamówień krajowych.

Chiny i USA

Donald Trump, prezydent Stanów Zjednoczonych, dopuszcza możliwość opóźnienia zawarcia umowy handlowej z Chińską Republiką Ludową na czas po wyborach prezydenckich, które odbędą się w listopadzie 2020 roku.

Tygodnik Ekonomiczny: Stopy procentowe bez zmian, inflacja w górę


Subskrybuj nas: Google News | FeedlyInformacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO