Tygodnik Ekonomiczny: Wzrost dynamiki PKB w 2kw 2019 r., wysoki popyt na pracowników

Dane udostępnione dzisiaj są podstawą do sugerowania, że dynamika wzrostu PKB w 2kw będzie zbliżona do 5%r/r. W kraju widoczny jest wysoki popyt na pracowników i pracowniczki.


Tygodnik Ekonomiczny: Wzrost dynamiki PKB w 2kw 2019 r., wysoki popyt na pracowników

Polska

Dynamika produkcji budowlanej zaskoczyła negatywnie, gdyż nastąpił spadek z 17,4% do 9,6%r/r., przy konsensusie 14%. Wzrost napędzany był jedynie przez projekty infrastrukturalne. Dynamika w kategorii wznoszenie budynków wynosiła 0,9%. Podobny stan rzeczy utrzyma się najprawdopodobniej w nadchodzących miesiącach. Należy spodziewać się słabszych wyników budownictwa mieszkaniowego w związku ze spadającą dynamiką pozwoleń i rozpoczynanych prac.

Dynamika sprzedaży detalicznej w cenach stałych spadła w maju z 11,9% do 5,6%r/r., a więc poniżej konsensusu 6,9%. Widoczne były gorsze wyniki m.in. w przypadku sprzedaży odzieży, paliw i w kategorii pozostałe. Utrzymanie trendu wzrostowego nastąpiło w przypadku sprzedaży samochodów i produktów RTV oraz AGD. Struktura taka sugeruje, że można się spodziewać silniejszych wyników w kolejnych miesiącach, czemu sprzyja m.in. koniunktura konsumencka na rekordowym poziomie o dodatkowe świadczenia emerytalne wypłacone w maju.

Dane udostępnione dzisiaj są podstawą do sugerowania, że dynamika wzrostu PKB w 2kw będzie zbliżona do 5%r/r. We wcześniejszym kwartale wynosiła 4,7%. Silniejsza dynamika PKB będzie efektem głównie wzrostu wydatków konsumpcyjnych. Najprawdopodobniej dynamika konsumpcji prywatnej wzrośnie do 4,5%r/r. z poziomu 3,9%. Słabsze dane z budownictwa natomiast sugerują spowolnienie inwestycji po dobrym 1kw, spodziewać się należy, że dojdzie do spadku dynamiki wzrostu inwestycji do 8,5%r/r. z 12,6%.

Dynamika produkcji przemysłowej w Polsce spadła do poziomu 7,7% z 9,2%, zgodnie z prognozami rynkowymi. Struktura wzrostu pokazuje zrównoważony rozwój przetwórstwa wśród branż związanych z eksportem i krajowym rynkiem. Wysoka dynamika jest widoczna w sektorze motoryzacyjnej i wynosi 12,6%, co wskazuje na pozytywny sygnał. Producenci dóbr inwestycyjnych cieszyli się bardzo dobrymi wynikami na poziomie 12%r/r. Sektor energetyczny i gałęzie związane z obsługą mediów również dostarczyły wysokiej kontrybucji.

Dynamika wartości dodanej w przetwórstwie będzie zbliżona w aktualnym kwartale lub nieco wyższa niż w 1kw. Popyt zewnętrzny, co wskazuje bieżąca struktura produkcji, pozostaje stabilny.

Dane dotyczące produkcji w Polsce za maj pokazują, że polski przemysł nadal opiera się spowolnieniu w Europie i recesji niemieckiego sektora przemysłowego. Polskie firmy sprzedają głównie na rynek wewnętrzny Unii Europejskiej, który ma się zdecydowanie lepiej niż europejski/niemiecki przemysł cierpiący z powodu spowolnienia światowego handlu i konfliktów handlowych.

Dynamika wynagrodzeń wzrosła w maju do 7,7%r/r., czyli powyżej oczekiwań rynkowych na poziomie 7,2%. Struktura wzrostu jest zrównoważona. Jedynym sektorem, który zanotował spowolnienie jest budownictwo.

Dynamika zatrudnienia spadła w maju z 2,9% do 2,7%r/r., poniżej prognoz rynkowych na poziomie 2,9%. Niższa dynamika wskazuje na bariery związane z podażą pracy, a nie na spadek popytu. Badania ankietowe w przemyśle wskazują, że doszło do niewielkiego spadku odsetka firm raportujących plany powiększenia zatrudnienia w 1kw. 49,4% respondentów raportuje na problemy z rekrutacją, co świadczy o wysokim popycie na pracowników.

Strefa euro

Prognozuje się niewielki wzrost głównego wskaźnika z 1,2% do 1,3%r/r. Poprawa ta będzie m.in. efektem wzrostu inflacji bazowej z 0,8% do 1,1%. Rynkowy konsensus znajdujący się na poziomie 1,2% wskazuje na brak zmian, jednak prognozy mają nieregularny rozkład. Grupa analityków wskazuje na spadek i na wzrost HIPC o 0,1pp.

Niemcy

Indeks Ifo obniżył się w maju z 97,9 do 97,4 pkt., a więc zgodnie z oczekiwaniami rynkowymi. Osłabienie było widoczne wśród komponentów opisujących oczekiwania na kolejne 6 miesięcy. Słabsze wyniki dotknęły przemysł, usługi i budownictwo.

Badanie Ifo wskazuje też na spadek oczekiwań inflacyjnych. Odsetek firm usługowych oczekujących podwyżek cen spadł z 26,1% do 19%, a do 4,8% wzrosła grupa respondentów, którzy wskazali na spadek cen. Trend dezinflacyjny (spadkowy) widoczny jest też w innych branżach, jednak zmiana ocen przebiega łagodnie.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO