Tygodnik Ekonomiczny: Zrównoważona struktura wzrostu PKB w I kwartale

Prognozowana dynamika konsumpcji prywatnej oraz dynamika inwestycji wskazuje na utrzymanie się zrównoważonej struktury wzrostu PKB w Polsce w I kwartale. Komisja Europejska rozważa wprowadzenie procedury nadmiernego deficytu przeciwko Włochom.


Tygodnik Ekonomiczny: Zrównoważona struktura wzrostu PKB w I kwartale

Polska

Większość członków Rady Polityki Pieniężnej (RPP) stwierdziła, że w najbliższych kwartałach można spodziewać się utrzymania stóp procentowych na dotychczasowym poziomie, gdyż ryzyko trwałego wzrostu inflacji powyżej celu jest niewielkie.

Największa szansa na zmiany stóp procentowych jest prognozowana dopiero w 2021 r. Zmiana dotyczyłaby obniżenia stóp procentowych.

Prognozuje się, że dynamika konsumpcji prywatnej w 1kw pozostanie stabilna na poziomie 4,2%r/r. Również wysoka będzie dynamika inwestycji, na którą wpłynęły między innymi nakłady inwestycyjne dużych przedsiębiorstw. Kontrybucja eksportu netto będzie prawdopodobnie bliska neutralnej. Dane z kwietnia dotyczące aktywności gospodarczej sugerują utrzymanie wysokiego tempa wzrostu przez całą pierwszą połowę 2019 roku na poziomie około 4,5%r/r.

Minister pracy Elżbieta Rafalska poinformowała, że płaca minimalna w 2020 r. wzrośnie z poziomu 2 250 do 2 450 PLN, czyli o 8,9%. Decyzja będzie mieć najprawdopodobniej stosunkowo niewielkie przełożenie na sumaryczną dynamikę wynagrodzeń w sektorze przedsiębiorstw. Dynamika prawdopodobnie w 2020 r. zostanie podniesiona o około 0,25pp.

Strefa euro

Wyniki badań nastrojów opublikowane przez Komisję Europejską wskazują na niewielką poprawę sentymentu. Indeks ESI wzrósł do 105,1 pkt. z poziomu 103,9 pkt. Dane sugerują poprawę długookresowych oczekiwań: bieżące oceny aktywności w usługach, nowych zamówień czy też oceny produkcji w sektorze przemysłowym.

Prognozuje się, że 2kw w gospodarkach strefy euro pozostanie słabym kwartałem i należy spodziewać się spadku dynamiki PKB o 0,1pp do 1,1%r/r.

Niemcy

Prognozuje się, że w Niemczech dojdzie do spadku dynamiki inflacji CPI do 1,7%r/r. z poziomu 2%. Będzie to wynik zmian w cenach turystyki zorganizowanej, gdyż w kwietniu nastąpiły podwyżki w okresie świątecznym, a obecnie ceny wracają do standardowych poziomów.

Włochy

Wicepremier Włoch Matteo Salvini z Ligi Północnej zagroził zerwaniem koalicji z Ruchem Pięciu Gwiazd. Salvini chce w ten sposób przeforsować bardziej ekspansywną politykę fiskalną, która polegałaby m.in. na obniżaniu stawek podatku dochodowego, kiedy przewodniczący Ruchu Luigi Di Maio opowiada się za bardziej ugodową polityką wobec Komisji Europejskiej.

Ostatnie wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego wskazują na rosnące poparcie dla Ligi Północnej i w przypadku przedterminowych wyborów jest realny scenariusz uzyskania większości przez eurosceptyczną koalicję, która składałaby się z Ligi Północnej, Partii Braci Włochów i Forza Italia. Wiadomość ta wpłynęła na osłabienie włoskiego długu.

Komisja Europejska rozważa wprowadzenie procedury nadmiernego deficytu przeciwko Włochom w trakcie następnego przeglądu, który planowany jest na 5 czerwca 2019 r. Pomimo, że planowany deficyt budżetowy włoskiego rządu nie przekracza progu 3% PKB, głównym argumentem KE jest rosnące zadłużenie. Najnowsze prognozy wskazują, że dług publiczny w relacji do PKB będzie rosnąć z poziomu 132,2% w 2018 r. do 135,2% w 2020 r. Wiadomość ta wpłynęła na umocnienie niemieckich Bundów i osłabienie włoskiego długu.

USA

Prezydent Donald Trump zagroził władzom Meksyku podnoszeniem stopniowym ceł z uwagi na brak kontroli migrantów przechodzących przez południową granicę USA. Według zapowiedzi Trumpa stawki celne będą rosnąc o 5% miesięcznie od czerwca bieżącego roku, docelowo planowane są stawki 25% w październiku. Wiadomość ta wpłynęła głównie na amerykańskiej waluty, takie jak np. meksykańskie peso.

Obawy związane z możliwością eskalacji nowych konfliktów handlowych wpłynęły na umocnienie amerykańskich obligacji. Pogłębieniu uległy oczekiwania na obniżki stóp procentowych FED, wbrew retoryce FOMC.

Kontrakty terminowe aktualnie implikują około 40pb spadku stóp do stycznia 2020 r.


Informacje makroekonomiczne na wyciągnięcie ręki. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

Zapraszamy na nasz profil na Patronite.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO