Unia Europejska z programem na najbliższe 5 lat: klimat, sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo

Unia Europejska z programem na najbliższe 5 lat: klimat, sztuczna inteligencja i bezpieczeństwo

Plan Unii Europejskiej na najbliższe pięć lat został przyjęty.

· 2 min read

Nowy program strategiczny Unii Europejskiej na lata 2019-2024, który przywódcom państw członkowskich UE udało sie uzgodnić w czwartek w trakcie szczytu w Brukseli, ma stanowić europejską odpowiedź na zmiany globalne. Mowa o świecie, który "staje się coraz bardziej niespokojnym oraz skomplikowanym miejscem, w którym zmiany zachodzą w szybkim tempie". Dokument nowego programu wskazuje, że obecna sytuacja na świecie tworzy zarówno możliwości, jak również wyzwania, z którymi Unia Europejska będzie musiała się zmierzyć. W dokumencie podkreślono tez, iż "w ciągu najbliższych pięciu lat UE może wzmocnić i wzmocni swoją rolę w tym ewoluującym środowisku".

Program strategiczny UE wyznacza kierunek dla całej Unii Europejskiej pomimo tego, iż znajdują się w nim także trudne kwestie dla niektórych krajów UE, ale jest też wystarczający ogólny, aby mógł zostać przyjęty bez większych problemów. Dokument ten podzielono na części dotyczące ochrony obywateli i obywatelek oraz swobód obywatelskich, promowania europejskich interesów i wartości na świecie, budowę neutralnej klimatycznie Europy, a także sprawiedliwej i socjalnej Europy.

Unijny dokument wskazuje na konieczność zapewnienia integralności terytorialnej Wspólnoty Europejskiej, skuteczną ochronę granic zewnętrznych w celu zagwarantowania utrzymania porządku publicznego oraz bezpieczeństwa.

Należy wypracować konsensu w sprawie rozporządzenia dublińskiego, aby zreformować je w sposób zapewniający równowagę między odpowiedzialnością a solidarnością, uwzględniając osoby sprawdzone na ląd w wyniku operacji poszukiwawczo-ratowniczych można przeczytać w dokumencie, który porusza również kwestię polityki migracyjnej.

Unia Europejska zwraca także uwagę na rozwój technologiczny oraz bezpieczeństwa, gdyż transformacja w najbliższych latach będzie jeszcze szybsza. Wspólnota Europejska ma pracować nad wszystkimi aspektami cyfrowej rewolucji oraz sztucznej inteligencji, a więc nad stosowną infrastrukturą, usługami, danymi, regulacjami, inwestycjami.

Jednocześnie w dokumencie podkreślono, że celem euro ma być zapewnienie jak największych korzyści wszystkim obywatelom i obywatelkom Unii Europejskiej oraz zagwarantowanie odporności waluty europejskiej. Tutaj liderzy państw europejskich zadeklarowali pogłębienie unii gospodarczej i walutowej we wszystkich obszarach, w tym ukończenie unii bankowej oraz rynków kapitałowych. Innym celem jest również wzmocnienie roli euro na świecie.

Kraje członkowskie chcą także wzmocnić jednolity rynek wraz z czterema wolnościami, a także opracować strategię przemysłową. Ważnym elementem ma być również zapewnienie skutecznego oraz sprawiedliwego opodatkowania, jednak tutaj państwa UE nie są w stanie nadal dojść do porozumienia.

Mowa także o budowie sprawiedliwej, socjalnej, ekologicznej oraz neutralnej klimatycznie Europy. W dokumencie czytamy:

Transformacja związana z klimatem da nam faktyczną szansę na modernizację i jednocześnie na objęcie roli lidera ekologicznej gospodarki. Nasze polityki powinny być spójne z porozumieniem paryskim. Unia Europejska nie może działać w pojedynkę: wszystkie kraje powinny podejmować dalsze kroki oraz intensyfikować swoje działania na rzecz klimatu.

Zgodnie z dokumentem, państwa członkowskie UE mają przyspieszyć proces przechodzenia na odnawialne źródła energii, a także zwiększyć energetyczną efektywność i zmniejszyć poziom uzależnienia od źródeł zewnętrznych. Nie ma jednak w nim mowy o ograniczeniu wykorzystywania paliw kopalnych.

Ponadto wskazano, iż europejski filar praw socjalnych powinien zostać wdrożony zarówno na szczeblu unijnym, jak i na szczeblu państw członkowskich.

Wraz z przyjęciem nowego planu strategicznego państwa członkowskie UE zakończyły pierwszy etap procesu, który będzie kontynuowany przez państwa będące częścią Unii Europejskiej oraz instytucje unijne.


Chcesz wiedzieć więcej? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO