Unia otwarta na młodych

Żywa jest wciąż dyskusja na temat małego zaangażowania młodych ludzi w życie publiczne. Mamy z nią do czynienia zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej.


Unia otwarta na młodych

Trudno jednak oczekiwać od Milenialsów [przedstawiciele pokolenia Y, ludzie urodzeni w latach 80. i 90. XX wieku] oraz przedstawicieli pokolenia Z [ludzi urodzonych po 2000 roku] powszechnego zaangażowania, kiedy na co dzień obserwują ignorancję polityków i zderzają się z murem otaczającym władzę.

Młodzieżowe Strajki Klimatyczne (szw. Skolstrejk för klimatet, ang. Fridays for Future), organizowane na całym świecie, pokazały, że w młodzieży tkwi ogromny potencjał. Ziarno zasiane w 2018 roku przez nastoletnią Gretę Thunberg ze Szwecji zbiera swoje żniwo.

W dzisiejszym tekście opowiem krótko o dwóch narzędziach Unii Europejskiej, które zostały stworzone, aby młodzież mogła realnie wpływać na bieżącą politykę europejską. Opowiem również o fenomenalnym projekcie, którego beneficjentami mogą być 18-letni Europejczycy ze wszystkich państw unijnych. Zaczynajmy!

European Youth Event

Od 2014 roku, co dwa lata European Youth Event gromadzi tysiące młodych ludzi z całej Unii Europejskiej, którzy dyskutują na temat przyszłości Europy. EYE, organizowany przez Parlament Europejski w Strasburgu, jest wyjątkową okazją do spotkania i dyskusji z europejskimi decydentami oraz przedstawienia innowacyjnych pomysłów.

Celem przedsięwzięcia jest włączenie młodzieży w debatę polityczną i procesy społeczne, stworzenie możliwości dyskusji i działania w takich obszarach jak np. pokój, demokracja, praca i środowisko. W wydarzeniu uczestniczy kilka tysięcy młodych ludzi z Europy i ze świata. Ich pomysły podsumowuje specjalne sprawozdanie, które jest następnie prezentowane we właściwych komisjach Parlamentu Europejskiego.

W maju 2016 roku miałem przyjemność uczestniczyć w drugiej edycji European Youth Event. Siedem i pół tysiąca młodych ludzi z 39 państw Europy spotkało się w Strasburgu, aby rozmawiać o aktualnych problemach kontynentu i szukać dla nich innowacyjnych rozwiązań. Mottem przewodnim wydarzenia było hasło „Together we can make a change”. Raport „Shaping Europe: 50 ideas for a better future” zawierający konkluzje i sugestie uczestników EYE został 6 września 2016 roku oficjalnie przekazany Parlamentowi Europejskiemu. Następnie został poddany pod dyskusję w komisjach parlamentarnych. Wersją skróconą raportu jest „EYE2016 ideas tree”, które w przystępny sposób pozwala przybliżyć efekty naszej pracy.

Kolejny EYE odbędzie się w dniach 29-30 maja 2020 roku. Będzie to wyjątkowa okazja dla młodzieży, aby spotkać się i wzajemnie zainspirować w samym sercu europejskiej demokracji. Możesz być częścią tej inicjatywy. Szczegóły znajdziesz na stronie: https://www.europarl.europa.eu/european-youth-event/en/eye2020/home.html

Dialog Usystematyzowany

Dialog usystematyzowany (ang. structured dialogue) to forma komunikacji między młodymi ludźmi a decydentami, czyli osobami, które mogą wpływać na to, co dzieje się wokół nas. Dialog ten jest świetną okazją do dyskusji o priorytetach europejskiej współpracy w dziedzinie polityki młodzieżowej.

Dialog jest oparty na idei zawartej w Rezolucji Rady Unii Europejskiej z dnia 27 listopada 2009 r. w sprawie odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży 2010–2018 (2009/C 311/01), która mówi o poszanowaniu prawa młodych ludzi „do uczestnictwa w wypracowywaniu strategii ich dotyczących w drodze stałego, usystematyzowanego dialogu z nimi i z organizacjami ich reprezentującymi”. Oznacza to, że decyzje dotyczące młodzieży powinny zapadać zgodnie z zasadą „nic o nas bez nas”.

Dialog usystematyzowany polega na konsultacjach przeprowadzonych wśród młodzieży na uzgodniony temat. Na podstawie wyników konsultacji na poziomie narodowym tworzony jest raport krajowy, który stanowi podstawę do zbiorczego raportu na poziomie Unii Europejskiej.

DiscoverEU

DiscoverEU to inicjatywa Unii Europejskiej, dzięki której młodzi mogą odbyć podróż po Europie, zdobywając przy tym nowe doświadczenia. Inicjatywę DiscoverEU można określić najprościej jako bezpłatny bilet wieloprzejazdowy dla Europejczyków kończących 18 lat.

Propozycja Parlamentu Europejskiego, by podarować młodzieży darmowe bilety kolejowe i w ten sposób umożliwić im odkrywanie Europy po raz pierwszy zaprezentowana została podczas wspomnianego wcześniej Europejskiego Spotkania Młodzieży (EYE). Stała się natomiast rzeczywistością w 2018 roku.

Masz 18 lat i jesteś obywatelem Unii Europejskiej? Skorzystaj z darmowego biletu kolejowego! Od zorganizowania pierwszej rundy DiscoverEU (w czerwcu 2018 r.) bilety otrzymało prawie 50 tys. młodych ludzi. Kolejna runda zgłoszeń potrwa od 7 do 28 listopada 2019 r. Jeśli jeszcze masz jakieś wątpliwości, dołącz do grupy #DiscoverEU Official. Znajdziesz tam historie osób, które skorzystały z DiscoverEU.

DiscoverEU to konkurs otwarty wyłącznie dla młodych ludzi, którzy 31 grudnia 2019 r. będą mieli ukończone 18 lat. Do udziału kwalifikują się zatem młodzi ludzie urodzeni między 1 stycznia a 31 grudnia 2001 r.

Europa jest na wyciągnięcie ręki. Wystarczy, że zrobisz pierwszy krok - wejdź na stronę Europejskiego Portalu Młodzieżowego i dowiedz się więcej. Kandydaci, którzy zostaną wybrani podczas najbliższej rundy, mogą podróżować przez co najmniej 1 dzień i najwyżej 30 dni w okresie od 1 kwietnia do 31 października 2020 r.