Wielkie zjednoczenie młodych, czyli konwencja OFMu

Tydzień temu w opatowskim starostwie odbyła się konwencja założycielska Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Przedstawiono zarząd, deklarację ideową oraz plany na najbliższą przyszłość.

· 4 min read
Wielkie zjednoczenie młodych, czyli konwencja OFMu

W zeszły czwartek w Opatowie odbyła konwencja założycielska Ogólnopolskiej Federacji Młodych. Założyciele przedstawili władze stowarzyszenia oraz deklarację programową. Na konwencji nie zabrakło przedstawicieli władz samorządowych, jak również wielu młodzieżowych aktywistek i aktywistów. Między innymi gośćmi byli burmistrz miasta Opatowa Grzegorz Gajewski, Tomasz Staniek - starosta powiatu opatowskiego, przewodnicząca rady miasta Opatowa Beata Wrzołek oraz dyrektorki opatowskich szkół - Małgorzata Szczepańska i Joanna Młynarska.

Deklaracja Ideowa Ogólnopolskiej Federacji Młodych

Na deklarację ideową składa się siedem punktów, które według założycieli mają być filarami stowarzyszenia i stanowić gwarancję szukania spraw, które łączą, a nie dzielą.

Aktywizacja oraz poza-poglądowa współpraca młodzieży środkiem nadrzędnym ku wielopłaszczyznowemu rozwojowi społeczeństwa.

Rzeczywistość, chcąc nie chcąc, zmienia się, a w raz z nią priorytety.
Poglądy wielu młodych ludzi już od dawna nie są dziedziczone po starszych członkach rodziny. Młodzież lepiej i szybciej odnajduje się w przemianach zachodzących w społeczeństwie, lecz jej głos często jest ignorowany, a przez brak przebicia sami popadając w zwątpienie co do swych możliwości oraz nierzadko rezygnują z przedstawiania publicznie swoich koncepcji, idei i poglądów.
Celem Stowarzyszenia jest otworzenie drogi każdemu młodemu człowiekowi potrzebującemu pola do działania....oraz zachęcenie do wspólnego działania każdego kto jeszcze nie podjął na ten temat decyzji. Posiadanie własnych poglądów jest dobre, ale niektórzy ludzie nie potrafią przez to pracować razem na rzecz dobra wspólnego. Nasz cel to doprowadzić do sytuacji w której młodzież współpracuje ze sobą na rzecz wspólnego dobra, nie licząc się z podziałami.
Zamierzamy zorganizować sieć ogólnopolskich debat, dyskusji, imprez promocyjnych oraz akcji charytatywnych które wzmocnią współpracę pomiędzy młodzieżą z całej Polski.

Promocja przedsiębiorczości jako część edukacji młodzieży.

Ważnym celem OFMu jest rozpowszechnianie oraz promocja przedsiębiorczych wzorców mających na celu przebudzenie i rozwój świadomości ekonomicznej wśród młodych Polaków. Sprawnie przeprowadzona edukacja w tym zakresie doprowadzi do powielenia się zdrowych, utylitarnych postaw wśród dorastającej młodzieży.

Wolność jako prawo każdego zdrowego społeczeństwa.

Wolność jest jedną z najważniejszych wartości w życiu człowieka,
każde działanie będące wynikiem wolnego wyboru niesie za sobą jakieś korzyści - czy to w postaci pozytywnych doświadczeń czy nauczki życiowej, zaś działanie będące wynikiem sztucznego przymusu nie niesie za sobą nic dobrego.
Chcemy promować wśród mieszkańców Polski idee wolności gospodarczej, politycznej i osobistej w myśl zasady Alexisa de Tocqueville'a "Moja wolność kończy się tam gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka".

Decentralizacja pobudza życie regionu.

Decentralizacja, rozumiana jako niezależność władz samorządowych w ramach państwa, jest dla nas celem nadrzędnym. Chcemy promować wśród mieszkańców naszego kraju idee decentralizacji władzy, aby byli oni świadomi korzyści z niej wynikających, jak pobudzenie życia ekonomicznego, społecznego i kulturowego regionów które zarządzane oddolnie dołożą się na progres ogólnopolski.
Zamierzamy doprowadzić do tego aby młodzież została zaktywizowana, poznała możliwości zawodowe i brała czynny udział w życiu obywatelskim na szczeblu regionalnym.

Redukcja konfliktów społecznych oraz pluralizm dowodem świadomości społeczeństwa.

W naszym społeczeństwie ludzie walczą pomiędzy sobą przez wzgląd na konflikty na różnej płaszczyźnie społecznej. Sytuacja ta, utrwaliła się w świadomości ludzi jako „wojna polsko-polska”. Taka sytuacja z powodu swego irracjonalizmu wpływa niekorzystnie na całe społeczeństwo. Nie każdy posiada takie same poglądy, ale jeżeli wpierw skupimy się na tym co nas łączy, łatwiej będzie przedyskutować i zniwelować to, co nas dzieli. Musimy stworzyć panel dyskusyjny oparty o debatę z każdym środowiskiem przestrzegającym zasad demokratycznego pluralizmu.

Udział młodzieży w życiu lokalnym, gwarantem przetrwania regionu.

Od wielu lat, życie lokalne zdominowane jest przez dorosłych ludzi, często w podeszłym wieku. Między młodzieżą z różnych stron dochodzi do zatarcia różnic co przejawia się brakiem zainteresowania swoimi stronami. Nie będzie to zbyt korzystne jeżeli chcemy by kulturą i oryginalnością danego regionu cieszyła się jego społeczność oraz społeczności innych regionów.
Zamierzamy odbudować życie lokalne przez zwiększenie możliwości młodzieży w pracy na rzecz własnego środowiska.

Edukacja fabryką świadomych mieszkańców każdego państwa.

Każdy rozwój społeczny wynika z edukacji, gdy jeden człowiek najpierw uczy się od drugiego, później przekazuje to trzeciemu człowiekowi, a po drodze coś od siebie dodaje.
Planujemy organizować akcje edukacyjne dla młodzieży wzorując się także na idei pracy organicznej i pracy u podstaw z okresu pozytywizmu.

Władze krajowe Ogólnopolskiej Federacji Młodych

Zarząd:

 1. Marcin Wróblewski — prezes stowarzyszenia
 2. Damian Kasprzycki — wiceprezes stowarzyszenia
 3. Paweł Żelazny — wiceprezes stowarzyszenia
 4. Patryk Kos — sekretarz stowarzyszenia
 5. Aleksandra Nawodzińska — skarbnik stowarzyszenia
 6. Stanisław Kumor — członek zarządu stowarzyszenia
 7. Błażej Słowiński — członek zarządu stowarzyszenia
 8. Jakub Bitner — członek zarządu stowarzyszenia

Komisja Rewizyjna:

 1. Filip Oparowski przewodniczący Komisji Rewizyjnej
 2. Filip Ozdoba — sekretarz Komisji Rewizyjnej
 3. Dawid Orłowski członek Komisji Rewizyjnej

Ogólnopolska Federacja Młodych zapowiedziała również pomoc przy organizacji happeningu Stop hate, only love, który odbędzie się ósmego czerwca. Marcin Wróblewski, prezes stowarzyszenia, skomentował to w sposób następujący:

Uważamy, że takie akcje są bardzo dobre, ponieważ zbliżają do siebie młodych ludzi. Ponadto możemy wyjść na przeciw nienawiści i pokazać, że człowiek z natury jest dobry. Trzeba tylko go dobrze pokierować.

Bądź zawsze na bieżąco. Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO

Related Articles

Federacja Europejska vs Europa Narodów
· 1 min read
Co z tą demokracją?
· 3 min read
Zostawcie Muchę w spokoju
· 3 min read
Progresywizm vs konserwatyzm | Debata
· 1 min read