Bezpłatne wsparcie psychologiczne

Informacje o dostępności bezpłatnego wsparcia psychologicznego.

Całodobowe wsparcie

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy Rodzinie "Niebieska Linia"

Bezpłatne | 24/7

Infolinia: 800 12 00 02

Konsultacje w języku angielskim (consultations in English):
Poniedziałki/Mondays | 18:00-22:00
800 12 00 02

Konsultacje w języku rosyjskim (консультации на русском):
Wtorki/Вторник | 18:00-22:00
800 12 00 02

Skype dla osób głuchy i głuchoniemych
Poniedziałki | 13:00-15:00
pogotowie.niebieska.linia

Email: [email protected]
Strona

Centrum Wsparcia dla Osób w stanie Kryzysu Psychicznego
Fundacja Itaka

Bezpłatne | 24/7

Infolinia: 800 70 22 22

Strona

Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę

Bezpłatne | 24/7

Infolinia: 116 111

Strona

Wsparcie psychologiczne dla osób LGBTQ

Lambda Warszawa

Telefon Zaufania: 22 628 52 22

Email: [email protected]

Strona

Krakowskie Centrum Równości Dom EQ

Email: [email protected]

Strona

Kampania Przeciw Homofobii

Wsparcie dla osób doświadczających dyskryminacji na tle orientacji seksualnej, bądź tożsamości/ekspresji płciowej.

Email: [email protected]

Strona

Fundacja Trans-fuzja

Wsparcie psychologiczne dla osób transpłciowych

Email: [email protected]

Strona

Gdańskie Centrum Równego Traktowania

Infolinia: 519 544 485

Email: [email protected]

Strona

Tęczowe Pogotowie

Bezpłatne konsultacje psychologiczne dla osób LGBTQ (i członków rodzin osób LGBTQ).

Zapisy w formie online

Inne

Kryzysowy Telefon Zaufania dla Osób Dorosłych w Kryzysie Emocjonalnym
Instytut Psychologii Zdrowia

Bezpłatne | 24/7

Infolinia: 116 123

Strona

Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia” Instytutu Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego

Bezpłatne | Czynne 7 dni w tygodniu | 12:00-18:00

Infolinia: 22 668 70 00

Email: [email protected]

Strona

Telefon Zaufania Grupy Ponton

Bezpłatne | Piątki | 16:00-20:00

Infolinia: 22 635 93 92

Strona