Wybory samorządowe 2018 - jak zagłosować?

21 października - data wyborów kandydatów do samorządu lokalnego - podstawowego ośrodka naszego życia politycznego. Jednak jak to zrobić tak, by Twój głos był ważny?

· 2 min read
Wybory samorządowe 2018 - jak zagłosować?

21 października jest datą, kiedy wybierzemy nowych przedstawicieli do rad gmin, miast i powiatów. Dla niektórych jest to pierwsza przygoda z demokracją, więc warto ułatwić i pokazać, jak w prosty sposób można przyczynić się do zmiany lokalnego otoczenia. Dodatkowo - w porównaniu do poprzednich wyborów, które odbyły się w 2014 roku, zmieniły się zasady, które zostaną przybliżone w tym artykule.

Komisje wyborcze

Na miejsce jednej komisji wyborczej zostaną utworzone dwie: do spraw głosowania i do spraw ustalenia wyników głosowania. Pierwsza będzie odpowiedzialna za czuwanie nad głosowaniami (od 7:00 do 21:00), natomiast druga za zliczanie wyników (od 21:00).

Kto ma prawo głosować, a kto nie?

Podstawowym wymogiem by, móc oddać głos jest wymóg pełnoletności najpóźniej w dzień wyborów. Musisz także mieszać na stałe, na danym obszarze jednostki samorządu terytorialnego, tj. gminy, powiatu lub województwa.

Wymagane jest potwierdzenie dowodem tożsamości w danej komisji. Procedura jest zgodna z przepisami RODO.


Głosować nie mogą natomiast osoby, które zostały pozbawione praw wyborczych w wyniku skazania lub ubezwłasnowolnienia (częściowego albo całkowitego) przez sąd lub przez Trybunał Stanu.

Wyjątek dot. wymogu zamieszkania dotyczy osób przebywających w szpitalach, sanatoriach, domach pomocy społecznej, zakładach karnych i aresztach śledczych. Te jednostki muszą umożliwić głosowanie, pod warunkiem, iż są na terenie tego samego województwa, w której dany wyborca zamieszkuje.

Karty do głosowania

W większości lokali wyborczych dostaniemy aż cztery karty do głosowania: niebieską (do sejmiku województwa), żółtą (do rady powiatu), białą (na radnych miejskich lub gminnych) i różową (na burmistrza, prezydenta lub wójta). Wszystkie warianty będą zawierały w prawym górnym rogu trzy otwory, dzięki którym osoby niewidome lub niedowidzące będą mogły odróżnić poszczególne arkusze.

Tak jak w pozostałych latach - arkusze będą odpowiednio oznaczone przez komisję, dlatego warto się upewnić, że karta głosów jest odpowiednio przygotowana.

Zmiana definicji znaku "X"

Poprzednim razem w kratce przy danym nazwisku trzeba było umieścić dwie przecinające się kreski. Od teraz muszą to być przynajmniej dwie.

Ile pól zaznaczyć?

W przypadku, gdy startuje na urząd wójta, burmistrza lub prezydenta tylko jedna osoba, przy nazwisku będą kratki oznaczone TAK lub NIE. Należy zaznaczyć jedną z nich, w zależności czy daną osobę popieramy.

W innych sytuacjach można zaznaczyć tylko jedno pole, odpowiednie dla danego kandydata.

To wszystko

Życzymy bezproblemowego głosowania i słusznego wyboru!

Bądź z nami na bieżąco: polub i obserwuj nas. Jesteśmy również na Twitterze.