"Zerowy PIT" nie dotyczy umów o studencki staż i praktyk

Nowa ulga podatkowa, którą jest tzw. zerowy PIT dla osób do 26. roku życia nie obejmuje umów o staż studencki i praktyk. Jednak mimo to istnieje możliwość, aby przychody podlegały zwolnieniu podatkowemu.

· 2 min read
"Zerowy PIT" nie dotyczy umów o studencki staż i praktyk

Nowelizacja prawa podatkowego, na mocy której do polskiego systemu podatkowego wprowadzono ulgę podatkową "zerowy PIT", obejmuje przychody objęte umowami o pracę, zlecenie oraz stosunku służbowego, który dotyczy chociażby funkcjonariuszy policji.

W obecnym brzmieniu przepisy podatkowe nie są podstawą do rozszerzenia zwolnienia na te kwoty, które są wypłacane na mocy innych umów niż wyżej wymienione. Oznacza to, iż opodatkowaniu nadal ulega staż, o którym mowa jest w ustawie o promocji zatrudnienia, tak samo jak wynagrodzenie w ramach płatnych praktyk odbywanych przez absolwentów i absolwentki.

Można domniemywać, że pominięcie praktyk absolwenckich oraz wynagrodzeń za staż w nowelizacji przepisów podatkowych jest uchybieniem ze strony autorów i autorek ustawy, jednak w tym przypadku należałoby się spodziewać wprowadzenia nowych poprawek do regulacji prawnych, które pozwoliłyby objąć osoby odbywające staże oraz praktyki absolwenckie zwolnieniem podatkowym.

Inne sposoby na zwolnienie podatkowe w przypadku płatnego stażu i praktyk

Rozwiązaniem, które pozwoliłoby osobom skorzystać z ulgi podatkowej, mogłaby być umowa o pracę na czas określony, którym byłby staż lub praktyka absolwencka. Wówczas osoby takie miałyby możliwość wykorzystania zwolnienia podatkowego. Innym sposobem mogłoby być też zawarcie umowy zlecenie.

Kolejnym rozwiązaniem, które pozwoliłoby na skorzystanie z ulg podatkowych, o których mowa akurat w art. 21. ust 1. pkt. 89 ustawy o PIT jest tzw. uregulowany staż studencki, kiedy to studenci i studentki są wysyłani na praktyki przez uczelnie i wynagradzani właśnie przez tę instytucję. Wskazuje na to fragment przepisów:

[...] wolna od podatku dochodowego jest wartość świadczeń otrzymanych przez studentów od uczelni, na podstawie odrębnych przepisów, w związku ze skierowaniem przez uczelnię na studenckie praktyki zawodowe.

Chcesz wiedzieć więcej? Polub i obserwuj nas na Facebooku. Jesteśmy także na Twitterze. Zapraszamy na naszą grupę dyskusyjną.

WSPIERAJ NIEZALEŻNE DZIENNIKARSTWO